Personalkooperativ, vad är det

Personalkooperativ

Fristående förskolor kallas de förskolor som bedrivs av annan huvudman än kommunen. En del bedrivs i form av personalkooperativ. Vilket innebär att de som arbetar på förskolan både är arbetande personal och styrelsemedlemmar. Man skulle kunna säga att formen personalkooperativ är det mest demokratiska sättet att driva en verksamhet på Till skillnad från aktiebolag som ju drivs med vinstsyfte, tjänar styrelsen inte en krona på verksamheten utöver lönen och ett blygsamt styrelsearvode som är motiverat för det helg- och kvällsarbete som krävs av styrelsemedlemmarna.

 

Organisationsform

I ett personalkooperativ är organisationen platt istället för hierkisk, vilket medför att det blir närmare till besluten. Ofta genomförs de viktigaste besluten av omröstning. Genom att styrelsemedlemmarna utgör en arbetande styrelse samarbetar man jämte övrig personal. På olika sätt görs även den anställda personalen, delaktiga även i den administrativa delen av verksamheten. En fördel med personalkooperativ är att man från ledningens sida aldrig behöver vara ensamma om besluten.

Personalkooperativ är en driftsform på frammarsch. För de som ansöker om att få knoppa av en kommunal förskola är det ett tryggare alternativ till att starta eget i form av enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. I ett personalkooperativ kan man erhålla en unik möjlighet att slippa en del av de risker som traditionellt företagande vanligen är förknippat med.


Finansieringen

Verksamheten finansieras med offentliga medel i form av barnomsorgsavgiften, vilken utbetalas från kommunen.

Ekonomi & budget

Då man leder ett personalkooperativ använder man de medel som finns till förfogande på ett mer effektivt sätt. I en traditionell verksamhet är det vanligt förekommande att alla de pengar som finns kvar i slutet på var givet budgetår används, på något sätt vilket som helst, hellre än att de går tillbaks obrukade till huvudmannen, här ifråga om kommunens skattkista. Risken med en sådan traditionell budgetstyrning innebär också en överhängande risk att budgeten minskas till nästkommande budgetår för de enheter som faktiskt lyckats spara medel. Det blev en bestraffning istället för en belöning. Man kan följaktligen påstå att ledningen i ett personalkooperativ har bättre incitament att vara sparsamma, givetvis utan att snåla, för att kunna flytta över ett eventuellt (önskvärt) överskottet till nästa års budget.

 Copyright @ All Rights Reserved